rijsoord banner

Rijsoord, 20 September.
De rijke graanoogst is afgelopen en werd onder begunstiging van prachtig weer in de voorraadschuren geborgen. Ook het vlasreepen is achter den rug, maar nog schiet er aanmerkelijk veel werk over om te rooten en te drogen, hetwelk met de ongelijke weersgelegenheid niet gunstig er bij staat. Menig partijtje door regen beschadigd, is al binnen gehaald. Met het aardappelen rooien is een begin gemaakt. Over de uitkomst hoort men verschillend spreken en met den prijs is het heel stil. Het vlaszwingelen is begonnen; de bewerking van afval van vlas zal spoedig volgen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 21 september 1887 (10e jg.)