rijsoord banner

- ZWIJNDRECHT, 4 November. Met den onnibus van hier op Rijsoord had heden namiddag het volgende ongeluk plaats.
De omnibus vertrok zooals gewoonlijk ten 1 ure van hier. Op den Straatweg bij de Boompjes brak de streng, waardoor het paard schrikte en zijwaarts uitweek, tengevolge waarvan paard en voertuig in eene niet diepe sloot terechtkwamen.
Drie van de zeven passagiers wisten nog bijtijds uit de omnibus te springen.
De overige, benevens de conducteur-eigenaar De Zeeuw, liepen allen een nat pak op; een hunner bekwam bovendieu lichte kwetsuren aan arm en been.
Het paard, dat er heelhuids afkwam, en de wagen werden na groote krachtsinspaning met medewerking van een aantal arbeiders, uit de sloot gehaald.
De wagen is zeer beschadigd, zoodat de schade vrij groot is.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 5 november 1892 (no. 1544)