rijsoord banner

- Rijsoord, 1 Maart. Maandagavond jl. had aan de openbare school de laatste les plaats der herhalingsschool, welke begin November van het vorige jaar is begonnen. Aangevangen met 14 leerlingen, n.l. 7 jongens en 7 meisjes, eindigde zij met 10 leerlingen, n.l. 5 jongens en 5 meisjes. De schooltijden voor de meisjes werden gehouden des Maandags, Dinsdags, Donderdags en Vrijdags, des middags van 3 1/2-5 uur. Deze leerlingen ontvingen onderwijs in de vrouwelijk handwerken, Natuurkennis, Ned. Taal en Rekenen. Des avonds van 6-7 1/2 uur op dezelfde dagen als de meisjes werd den jongens onderwijs gegeven in Natuurkunde, Teekenen, Rekenen en Ned. Taal.

- Bolnes, 1 Maart. In het lokaal van den heer J. Schippers hield de heer de Man, voorzitter der ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 2 maart 1904 (27e jg. No. 2...)