rijsoord banner

- Rijsoord, 27 Juni. Jl. Vrijdag, juist op St. Jansdag, werd op verzoek van het bestuur van het locaal-comité alhier, door onzen geachten leeraar ds. Sleeswijk Visser, de eerste steen gelegd voor de te bouwen school met den Bijbel. Nadat door ZEerw. een toepasselijk woord werd gesproken tot het bestuur, de bouwlieden en de aanwezige belangstellenden, werd deze plechtigheid met gebed besloten.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde, Kralingen & Vlaardingen woensdag 28 juni 1887 (10e jg.) No. 989