rijsoord banner

- Barendrecht, 9 Juni. De heer F.J. de Goojer, onderwijzer aan de Keucheniusschool alhier, is benoemd tot onderwijzer aan eene Chr. school te Vianen.

- Rijsoord, 9 Juni. Bij het onderzoek van den schoolraad voor de scholen met den bijbel, gehouden 2 Juni j.l., verwierf o.m. de heer J. Schop Pz. alhier het diploma van den schoolraad en de aanteeekeningen van C.N.S. en G.S.

- Op de j.l. Donderdagavond gehouden vergadering van de vereeniging voor getrouw schoolbezoek werd in beginsel besloten, de leerlingen uit de hoogste klassen der Openbare School, dezen zomer een uitstapje naar Oostvoorne te laten maken.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 9 Juni. Van de werf der firma Jonker & Stans alhier is te water gelaten de zeewaardige sleepboot Uncle Tom van den heer Thom.J. Maltbij te Great Tarmouth en een rijnschip Rhein & Ruhr groot 850 last, van de heeren Herm. Terjung en Ferd. Becker te Duisburg-Ruhrort. De kielen zullen gelegd worden voor een rijnschip Robert Mathilde, groot 750 last, voor den heer Rob. Schlösser Jr. te Duisburg en van 2 ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 10 Juni 1908 (31e jg. No. 3166)