rijsoord banner

- Ridderkerk, 12 Juli. Zondag namiddag werd de landbouwer G. Groenenboom, wonende aan den Lagendijk in deze gemeente, onaangenaam verrast toen hij uit melken gaande, eene van zijne koeien vermiste. Na lang zoeken vond hij het dier met den kop voorover in eene sloot, gestikt in den modder. Een gevoelig verlies voor den heer G. te meer daar bijna al zijne koeien lijdende zijn aan het zoo algemeen heerschende mond- en klauwzeer.

- Rijsoord, 13 Juli. De heer C.A. Leenheer alhier is geslaagd aan het admissie-examen voor 's-Rijks Veeartsenschool te Utrecht. 27 candidaten hadden zich aangemeld, 1 trok zich gedurende het examen terug, 3 slaagden.

woensdag 14 juli 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2030