rijsoord banner

- Rijsoord, 9 Februari. Gedurende de maand Januari j.l. zijn aan het hulp-teoegraafkantoor alhier ontvangen 69 en verzonden 46 telegrammen.
- Vrijdagmorgen j.l. reed eene auto langs de Westzijde, toen de bestuurder moest uithalen voor een wagen. Aangezien deze het stuur niet meer meester was, reed de auto met volle vaart door eene heislag en kwam op het tuinland van den heer W. Visser terecht. De omwonenden waren dadelijk bereid, de auto weer op den Straatweg te brengen. Met behulp van een viertal paarden en kelderwinden mocht zulks gelukken.
- De heer Meester te Delfshaven, candidaat tot den Heiligen Dienst, hoopt a.s. Zondagmorgen de godsdienstoefening in de Ned. Herv. Kerk te leiden.
- De kerkeraad der Ned. herv. kerk heeft tot ouderling gekozen den heer E. Karsseboom en tot diaken den heer J. Nugteren Lz.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 10-02-1909 (no. 3234)