rijsoord banner

- Rijsoord, 27 Februari. Onze nachtwachts die gewoon zijn bij het doen hunner rondte op een punt dezer gemeente elkander te ontmoeten, deden jl. Dinsdagnacht eene goede vangst. Begunstigd door het doodstille weer hoorden zij een ongewoond gerucht, gingen heel stil daarop af en ontdekten een persoon op het erf van de bouwmanswoning van den heer G. Kranendonk aan den Lagendijk onder Ridderkerk, die ebzig was een partij eenden te bemachtigen. Toen deze persoon de nachtwachts zag, liet hij zich vallen en trachtte zich zoo te verschuilen. Dit was echter onmogelijk. Weldra hadden onze nachtwachts hem in handen en brachten hem naar Ridderkerk in voorloopige bewaring. De persoon gaf voor een Dortenaar te zijn Des anderen daags bracht de rijksveldwacht hem naar Dordrecht.
- Als eene bijzonderheid kan van hier worden vermeld, dat een schaap van den heer P. Van RIJS verleden week zes levende jongen ter wereld bracht, waarvan vier zijn overleden en twee nog in blakende welstand verkeeren.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 28 februari 1891 (14de jaargang)