rijsoord banner

- Ridderkerk, 28 Juli. Ten huize van B. Drinkwaard, wonende in deze gemeente a/d. Oostendam wijk D no. 231a, is een geval van febris typhoidea [buiktyfus] geconstateerd.

- De tot leden van den Raad in deze gemeente benoemde heeren: C. van Nes, K. Pas, B. Plaisier Jz. en J.L. van Rij hebben hunne benoeming aangenomen.

- Rijsoord, 28 Juli. Donderdagavond j.l. speelden eenige kinderen op het erf, gelegen achter eene schuur aan den Waaldijk. Een hunner, de zesjarige Aart N. begaf zich naar de Waal, om zich de handjes te wasschen. De kleine boog te veel voorover en - schoot onder en bak, welke gebruikt wordt tot het roten van vlas. Al spoedig misten de andere kleinen hem. En op hun geroep en geschreeuw kwam men toeloopen. Na eenigen tijd had men het ventje van onder den bak gehaald, doch, welke pogingen en ook aanwendde, om de levensgeesten weder op te wekken, de kleine was reeds dood. Men kan zich de droefheid der ouders voorstellen, indien men weet, dat vóór een drietal maanden hun oudste en eenig dochtertje hun door den dood werd ontnomen.

- Zwijndrecht, 28 Juli. Zooals we in 't vorig nummer meldden, had zich hier ter plaatse een comité gevormd om den Oranjedag feestelijk te ...

NB.
Overledene Aart Nugteren, leeftijd 5 jaar en 11 mnd
Vader Willem Nugteren
Moeder Barbara de Zeeuw
Plaats Ridderkerk
Datum overlijden 27-07-1905
Bron Ridderkerk 1905 -96
(http://rotterdam.digitalestamboom.nl)

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 29 juli 1905 (28e jg. No. 2867)