rijsoord banner

- Rijsoord, 25 September. Een wagentje waarin een kind van 4 maanden lag, kwam te kort aan de sloot, met het noodlottig gevolg dat kind en wagen in de sloot vielen. Spoedig aangebrachte hulp redde het kind, dat reeds geheel in den modder was gezonken en bijna leveloos werd opgehaald.
Eenigen tijd daarna geraakte al spelende, het kind van K. v. G. te water, doch werd nog bijtijds door eene vrouw gered.
- De Unie-collecte heeft alhier f 403,595 opgebracht.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 26 September 1891 (14e jg. nr. 1430)