rijsoord banner

- Ridderkerk, 18 November. Als vervolg op de ingezonden stukken in het nummer van jl. Zaterdag, kan dienen dat in de eerstvolgende raadsvergadering een voorstel zal inkomen tot aanstelling van een derden veldwachter. Er is wellicht geene gemeente in ons dierbaar vaderland, waar dit zoo zeer noodig is als in deze gemeente, die zoo uitgebreid en op sommige plaatsen zoo bevolkt is. Van harte wordt dan ook gehoopt dat de gemeenteraad tot het aanstellen zal besluiten en het daardoor gemakkelijker zal worden om politietoezicht te houden.

- Zuidland, 17 November. De heer Vrijman onderwijzer in de gymnastiek aan de rijksnormaalschool alhier, hoofd der school te Spijkenisse, zal, na eene cursus voor de verlichte acte gymnastiek te Spijkenisse opgericht hebbende, ook bij voldoende deelneming. Zaterdag a.s. zich voor ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 19 november 1890 (13e jg. No. 1341)