rijsoord banner

Rijsoord, 2 Februari. Zooals bekend is, zullen de Rijksnomrmaalscholen te Charlois en Rijsoord vereenigd worden tot ééne, welke dan te Barendrecht zal gevestigd worden, in de school aan den Ziedewijdijk. Aangezien de afstanden van vele leerlingen zeer veel verlengd zouden worden, hebben de ouders van de leerlingen van de Normaalschool te Rijsoord zich met een request gewend tot den minister en den districtsopziener van 't district Rotterdam, waarin aangetoond wordt door talrijke bewijzen, dat het verplaatsen van de Normaalschool naar Barendrecht verre van verkieslijk is. Er wordt in de eerste plaats gewezen op de groote afstanden die men zou moeten afleggen om de lessen bij te wonen. In de tweede plaats wordt vermeld dat het oostelijk deel van het eiland meer bevolkt is dan 't westelijk gedeelte enz. Hopen wij, dat deze requesten een goed gevolg zullen hebben.

woensdag 3 februari 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1984