rijsoord banner

Hotel PENNOCK
vraagt nog TWINTIG nette Gemeubileerde Kamers
TE HUUR. voor ENGELSCHE KUNSTSCHILDERESSEN, gedurende
JULI, AUGUSTUS en SEPTEMBER e.k., alleen voor Zit- en slaapgelegenheid.
Particulieren, die hiervoor genegen zijn, gelieven spoedig prijsopgaaf te zenden Wijnstraat No. 1.

De Dordrechtsche Courant, 1899-05-24; p. 8