rijsoord banner

- Rijsoord, 12 December. Vrijdagmorgen j.l. stegen uit den schoorsteen van het huis, bewoond door C.M. aan den Pruimendijk, dikke rookwolken. De buren waarschuwden den bewoner, die spoedig tot de ontdekking kwam, dat het schoorsteenblindje op den zolder aan het branden waas. Heel spoedig mocht het hem gelukken, dezen brand inzijn begin te stuiten.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 13 december 1905 nr. 2906 (28e jg.)