rijsoord banner

- Rijsoord, 4 Februari.Tot onderwijwer aan de Christelijke school alhier is benoemd de heer M. De Kool thans onderwijzer aan de openbare lagere school op het dorp te Ridderkerk.
- Slikkerveer, 4 Februari. Door onvoorziene omstandigheden is de wedstrijd in uiterlijke welsprekendheid uitgesteld tot donderdag 19 Maart e.k. Er bestaat evenwel nog gelegenheid tot mededinging.
- Hendrik-Ido-Ambacht, 5 Februari. Naar men verneemt is door de Ned. Ger. (doleerende) gemeente alhier een woonhuis gehuurd, om tijdelijk dienst te doen als kerkgebouw. Het gebouw staat aan den Veerschen dijk alhier.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 7 februari 1891 (14de jaargang)