rijsoord banner

BLESKENSGRAAF, 6 Juli.
De dorpjes langs den Graaf zijn rijk aan bekoorlijke plekjes, voor hen, die oog hebben voor landelijk schoon. Zoo lazen wij eenigen jaren geleden van deze gemeente „schilderachtig gelegen aan de beide oevers van de Graafstroom”. ’t Verwondert ons dan ook geenszins, dat zoo af en toe deze streek door schilders bezocht wordt. Zoo zagen wij l.l. Zondag een zestal schilders en schilderessen druk bezig enkele partijen op doek te brengen. De watermolens met hun omgeving maken dan ook wel een aardig effect.

De Dordrechtsche Courant, 1914-07-06; p. 2