rijsoord banner

- Rijsoord, 19 Juli. Te beginnen met a.s. Maandag zal de prijs van het brood met 1 cent verhoogd worden.

- Ridderkerk, 19 Juli. Maandag 15 Juli j.l. werd de wegens ziekte achtergebleven loteling A. van der Waal der lichting 1907 overgebracht naar heeren Gedeputeerde Staten te 's-Gravenhage. Na geschiktbevinding voor den dienst werd hij ingedeeld bij het Regiment Grenadiers en Jagers.

- Tot onderwijzeres aan de Dorpsschool is benoemd mej. G. v. Beek alhier.

- Tot onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de openbare school te Bolnes is benoemd de heer C. Kuijsten te Trigt (Ermelo).

- Toen de tuinier Boonstoppel te Bolnes zich op Woensdagavond j.l. begaf met een wagen, beladen met aardbeien, naar de markt, moest hem op de Doncksche laan een wagen passeeren. Doordat de hit, voor zijn wagen gespannen, te schielijk uitweek, kwam deze in eene aangrenzende sloot terecht en bleef de wagen gelukkig nog op den weg.
Met vereende krachten mocht het gelukken den hit weder op het droge te brengen en bleek dat deze zich niet bezeerd had. Na een klein oponthoud kon hij zijn weg weder vervolgen.

- Toen de vrouw van B. de Haas, wonende aan de Havenkaai op het Dorp zich van de zolder harer woning wilde verwijderen door middel van de trap, stapte zij mis, viel en kwam terecht op de leuning van een stoel, die brak en waarvan de spinters haar in het lichaam drongen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 20 juli 1907 (30e jg. No. 3073)