rijsoord banner

De loteling A.A. van Kwawegen der lichting 1908 is, als ongeschikt bevonden voor den dienst, van uit zijn korps te Bergen op Zoom, huiswaarts gezonden tot nadere herkeuring.

- Rijsoord, 26 Mei. Den 15 April j.l. herdacht Ds. Sleeswijk Visser, predikant bij de Gereformeerde Kerk alhier, zijn zilveren Ambtsfeest. ter herinnering hieraan ontvingen zijne gemeenteleden een verslag van den Feestavond, hetwelk door den heer C. Verspuy is uitgewerkt naar de aanteekeningen, die deze op genoemden avond heeft gehouden.

- Zwijndrecht, 26 Mei. Aan de Christelijke School alhier, hoofd de heer T. Zwart, zijn met 1 Juni als onderwijzers benoemd de heeren J.D. Look van Naaldwijk en A. Voogel van Puttershoek ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 27 Mei 1908 (31e jg. No. 3162)