rijsoord banner

- Rijsoord, 20 April. Op het drietal, opgemaakt voor het beroep van een predikant daar de Ned. Geref. gem. (doleerende) te Bodegrave, komt voor ds. S. Sleeswijk Visser alhier.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 21 April 1888 (11de jg no. 1074)