rijsoord banner

Rijsoord, 10 Januari. "Het broze ijs, kost menschenvleisch," Zoo ver kwam het gisteren middag alhier wel niet, maar tosch op het kantje af. het zoontje van den arbeider P. Vermeulen, uit de school huiswaarts keerende, waagde zich op het dunne vliesje ijs in de Waal en wandelde stoutmoedig voort, tot hij er door zakte. Slechts een man durfde zich op het ijs begeven, maar zakte er door en kon nauwelijks eigen lijf bergen. Haast einde raad kwamen de heer F. [Florus] Van Nes en zijn zoon met een schuit, die slechts met de grootse moeite door het ijs kon voortbewegen worden. Het gelukte hun het kind nog levend uit zijn benarde positie te redden en aan wal te brengen. De drenkeling werd ten huize van F. Van Nes liefderijk verpleegd; het kostte intusschen nog al moeite om den knaap tot bewustzijn te brengen. Al weer eene waarschuwing voor de roekelooze jeugd, maar ook ouderen mogen het lesje ter harte nemen. De ouders van den jongen, die van schrik en angst niets ter redding konden doen, betuigen hun hartelijken dan aan allen, die pogingen tot redding en tot verzorging van hun kind aanwendden.

zaterdag 11 januari 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde