rijsoord banner

- Ridderkerk, 17 September. De 23 jarige G.V. Az., tegen wien proces-verbaal is opgemaakt wegens aanranding van een 10-jarig meisje, is, op last der Justitie, naar de gevangenis te Dordrecht overgebracht.

- Door het Bestuur der Vakteekenschool van de Vereeniging "Ridderkerk Vooruit" is tot onderwijzer voor het bouwkundig en handteekenen benoemd de heer Born te Rotterdam.

- Bolnes, 17 September. Zaterdag is alhier van de werf van de firma Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters met goed gevolg te water gelaten de stalen sleepkaan "God Met Ons", groot +- 770 last, gebouwd voor rekening van den eher J. Witman te Druten.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 18 september 1907 (30e jg. No. 3090)