rijsoord banner

- Rijsoord, 26 Juni. Zaterdagmorgen j.l., terwijl vrouw S. hare huiselijke bezigheden verrichtte, lag haar jognste kind buiten in den kinderwagen te slapen. Doordat de kleine, bij het wakker worden, zich verroerde, geraakte de wagen in beweging en reed in de echter de woning gelegen sloot. De moeder, door een der kinderen gewaarschuwd, sprong te water en redde de kleine uit haar benarden toestand.
- Zwijndrecht, 26 Juni. Onze vroegere dorpsgenoot de heer E. den Hartog slaagde een dezer dagen voor het gehouden examen ter verkrijging van het Posradicaal.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 27-06-1906