rijsoord banner

- Rijsoord, 25 Maart. Gisteren wilde C. Van der K. alhier twee paarden van den eenen wagen naar den anderen steken. De paarden werden schichtig en gingen op hol. Het eene paard werd op korten afstand door den bakker P. Van der L. alhier tot staan gebracht, terwijl het andere een heel eind langs den Pruimendijk voortholde en door een aldaar aanwezigen voerman werd opgevangen. Bij veel schrik liep het ongeval gelukkig zonder ongelukken af.

- De land- en tuinbouw-werkzaamheden, alsmede de visscherij, zijn bij vernieuwing hervat.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 24 Maart. De Liedertafel "Harpe Sions", directeur de heer W. v.d. Berg alhier, gaf gisteravond in het evangeliesatie-gebouw van mevrouw de wed. P.J. 't Hooft eene openbare uitvoering, die, niettegen ...;

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 26 maart 1887 (no. 962)