rijsoord banner

- Rijsoord, 25 September. Zondagmorgen a.s. zal de godsdienstoefening in de Ned. Herv. kerk alhier geleid worden door den heer Röder, proponent te Rotterdam.

- Evenals op andere plaatse is men ook hier begonnen met het delven der winteraardappelen. Wat den geheelen zomer te verwachten was, wordt dan ook bewaarheid. De uitkomst laat veel te wenschen over. De aardappel is voor het algemeen klein van stuk en meestal slecht van kwaliteit. Als eene hooge zeldzaamheid vindt men slechts hier en daar, zooals op het land van den heer Pl. Stehouwer aan den Straatweg, een aardappelveld, waarvan het beschot vrij goed is te noemen.

woensdag 26 september 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2364