rijsoord banner

- Ridderkerk, 2 Augustus. Donderdag j.l. werd door den bouwkundige J.D. Uijterlinde te IJsselmonde namens den heer J. van der Waal Iz. alhier aanbesteed het verbouwen van eene vlassersschuur en zwingelkeet ten dienste van het landbouwbedrijf. Ingeschreven werd als volgt:
I. Voor het timmerwerk, verfwerk enz. door G. Bulsing Gz. voor f 1346,-; G. Valkhof voor f 1320,-; C. de Bruin voor f 1295,- en A. van der Gijp voor f 1263.-.
II. Voor het metselwerk enz. door J. de Zanger te Bolmes voor f 670,-; L. Velthuizen alhier voor f 593.- en W. Aardoom voor f 589. De gunning is alsnog aangehouden.

- Maandagavond omstreeks half elf, terwijl de Rijkspolitie op het water onder deze gemeente te Bolnes voor de scheepswerven op surveillance was, ontdekten zij dat iemand per roeiboot de haven inroeide bij de werf der firma Boele & Pot. Na aldaar gedurende een paar uur de wacht te hebben gehouden, kwam de bewuste persoon met een geladen roeiboot uit de haven. Daar vermoed werd dat hij niet eerlijk aan het geladene gekomen was, werd hij aangehouden en bleek de man te heeten S. Koopmans, komende uit Rotterdam en den inhoud der boot ontvreemd te hebben op die werf. Na arrestatie en inbeslagname van het ontvreemde werd hij Dinsdagmorgen overgebracht naar Dordrecht en in bewaring gesteld.
Als bewijs dat het geen onbekende is voor de justite jan nog vermeld worden dat hij nog drie maanden te goed had, hem opgelegd eveneens wegens diefstal door de Rechtbank te Rotterdam.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 3 augustus 1907 (30e jg. No. 3077)