rijsoord banner

- Willemsdorp, 19 Augustus. Een der schoonste plekjes van het Dordtsche eiland is het kleine Willemsdorp. Gelegen op de smalle landtong, die als eene vooruitstekende waterkeering de scheiding vormt tusschen de nauwe en snelvlietende Kil en het breede statig bewogen watervlak van het Hollandsch Diep, biedt het ter weder zijde een ruimen blik over de frissche en indrukwekkende schoonheden van een geheel eenig Hollandsch watergezicht. Rechts jaagt en schiet bij ebbe het water van de Kil tusschen de hooge oevers voort, met de wuivende boomtoppen en de lachende daken van het Strijensche Sas tot achtergrond; voor U uit zwalpt een gezicht ver in het breede vakken bewogen water van het Hollandsch Diep, waarover in majestueuzen ernst de 14 reuzenbogen van de brug hunne lengten uitspannen, veertienhonderd en zeventig meters ver. Maar niet alleen voor U uit, ook links en rechts tot in den blauwen wasem van het verre verschiet, breidt de ontzagwekkende stroom zijne honderdvoudige gevarieerde vlakte uit, soms verlevendigd door tal van vaartuigen, die met hunne lichte zeilen eene blinkende stoffeering opleveren, of wel doorsneden door een zenuwachtig stampend schroefbootje of een deftig plassende raderboot, die een scherp geteekend spoor in een wijden boog achter zich laten.
Aanleiding tot het opsommen van de eigenaardige schoonheden, die dit stille plekje te aanschouwen geeft, vinden wij in de omstandiheid, dat het, behalve door middel van de Staatspoor, ook weldra, en op meer aantrekkelijke wijze, zal te bereiken zijn per boot. Naar wij vernemen althans zal, waarschijnlijk nog dezen zomer, door de onderneming Arie Smit (directeur de heer B. Pot Az) een veersteiger te Willemsdorp aangelegd worden, ten behoeve van den aanleg der Willemstadsche stoombootdienst. Een tochtje per boot naar Willemsdorp, gevolgd door eene terugreis per spoor of rijtuig, zal dan zeker voor de Dordtsche natuurliefhebbers tot de groote aantrekkelijkheden gaan behooren.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 20 augustus 1890 (13e jg.)