rijsoord banner

- Rijsoord, 5 Juli. Wat aan menschen handen wordt geweigerd, heeft de natuur weer gewrocht, d.w.z. gedurende drie maanden was ons boezemwater een moeras gelijk, waarvan schipper en visscher het groote ongerief ondervonden. De natuur heeft dat moeras weer tot een vlietend water gemaakt, ofschoon de felle wind eene ondoordringbare massa vuil en half gerotte wier opstuwde naast het prachtige hotel van den heer Van Warendorp, waarop de natuur verder hare rechten zal doen gelden.

- Bestond er aanvankelijk vrees, dat er veel vlas te velde zou zijn dat te klein voor de bewerking zou blijven, door het zeer gunstige weer der laatste dagen zal die vrees niet worden bewaarheid. Wel zal er eene hoeveelheid klein of kort vlas gevonden worden, dat evenwel voor de bewerking nog geschikt is; over het geheel zal de qualiteit te wenschen overlaten.
Ofschoon er nog oude aardappelen genoeg in voorraad zijn, ziet men zoo hier en daar een begin maken met het rooien der nieuwe aardappelen, waarvan qualiteit en quantiteit wordt geroemd.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde za 7 juli 1888 (11e jg.)