rijsoord banner

- Ridderkerk, 16 Augustus. Na afloop der op Woensdag, 14 dezer gehouden vergadering van den Raad, werd in dienst tegenwoordigheid beproefd de bij het gemeentehuis gestelde brandkraan op de hoofdbuis der Waterleiding.
Op verschillende manieren had de beproeving plaats en was men wel voldaan over de uitkomst. Wanneer dan ook de brandkranen in de verschillende deelen der gemeente zullen zijn geplaatst, zal men niet licht meer de brandspuiten, die met de bediening nog al kostbaar zijn, behoeven te gebruiken en zal in verhouding hiervan, na verloop van tijd de plaatsing van brandkranen voor de gemeente voordeelig zijn.

- Tot onderwijzer aan de Bijzondere School te Bolnes is benoemd de heer A. de Beun te Gouda.

- (advertentie) Leger des Heils
RIJSOORD RIJSOORD

Zondag 18 Augustus des n.m. van 3-5- uur
OPENLUCHT-SAMENKOMST
op het erf van den heer C. v.d. KULK,
geleid door Adjdant PALSTRA van Dordrecht.
Een muziekkorps zal spelen ondw.:
"De daklooze Koning".
LET WEL. Zondag 18 Augustus des n.m. van 3-5- uur.
F. PALSTRA.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 17 augustus 1907 (30e jg. No. 3081)