rijsoord banner

- Rijsoord, 30 Juni. Tot schoonmaker der Openbare School is aangesteld H. Stok.
- J.l. Dinsdagavond zag men rook opstijgen uit de schuur der stoomvlasserij "Rust west" staande aan den Waaldijk. Een laag afval van vlas enz., welke den vloer dezer schuur bedekte, had vlam gevat doordat eenige kinderen daarin met lucifers hadden gespeeld. Na heel veel moeite mocht men er in slagen, het vuur te dooven.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 01-07-1911