rijsoord banner

- Ridderkerk, 11 Februari. Even als nu drie jaren geleden had heden wederom de periodieke verhuring plaats van de Kerkenoorde (weiland) onder deze gemeente gelegen en toebehoornede aan de Nederduitsch Hervormde Gemeente. De opbrengst was weer minder dan de vorige maal. Bedroeg ze toen ongeveer f 100 per H.A. nu bedroeg ze slechts +- f 90 per H.A.
- De heer A.A.C. Labberton, onderwijzer aan de openbare school aan den Pruimendijk alhier, heeft als zoodanig eervol ontslag aangevraagd, aangezien hij eene betrekking buiten het onderwijs heeft gevonden. De vacature, ontstaan door het vertrek van genoemde heer, zal wel niet vervuld worden, daar er op die school slechts +- 74 leerlingen zijn en er dus volgens de onderwijswet behalve het hoofd slechts een onderwijzer behoeft te zijn. (Er waren er twee)
- Rijsoord, 12 Februari. Verheugden wij er ons over dat gedurende de tien weken dat ons Waalwater met ijs was bevloerd, geen enkel ongeluk had plaats gevonden, gisteren namiddasg eischte het ijs bijna het leven van een jongen, die zich roekeloos op het brooze ijs in de nabijheid van de Brug waagde. Hij zakte er door. Op het geroep van Trijntje, de broodventster van den Oostendam, die het onheil zag, kwam er hulp opdagen en met veel moeie werd de jongen behouden op het droge gebracht.
- Het bestuur van de school met den Bijbel alhier hield eene inschrijving van kinderen, welke met 1 Mei de school willen bezoeken. Niet minder dan zeven en veertig werden ingeschreven, waardoor de vergrooting der bestaande school onvermijdelijk zal worden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 14 februari 1891 (14de jaargang)