rijsoord banner

- Rijsoord, 11 December. Jl. Woensdag werd door stemgerechtigde lidmaten der ned. Ger. kerk (doleerende) alhier tot ouderling gekozen de heer Pieter Van Rijs en tot diaken de heer Willem Legerstee.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 11 Decdember. In de openbare Raadsvergadering dezer gemeente jl. Maandag gehouden, is tot gemeente-geneesheer .... etc.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 15 december 1890 (13e jg. No. 1348)