rijsoord banner

- Ridderkerk, 12 Juli. Maakte onze geachte predikant, ds. De Klerck, op 26 Juni jl. bekend, dat bij een beroep naar de Ned. Herv. gemeente te Rotterdam had ontvangen, in de gisteren avond gehouden godsdienstoefening maakte hij tot groote blijdschap van de hoorders bekend, dat hij boor het beroep bedankt heeft. De gemeente in grooten getale opgekomen, zond Z.Eerw. daarna Psalm 134, vers 3 toe. Geve de Here, dat wij ons lang in het bezit van zulk een trouwen Herder en leeraar mogen verheugen.

- Rijsoord, 12 Juli. Gisteren zagen wij de eerste vlasplukkers vertrekken, die heden door velen werden gevolgd. Naar wij vernemen zal onze gemeente voor de behoefte tamelijk van vlas worden voorzien.

- Jl. Donderdag gingen twee jongelingen van den Pruimendijk met een licht gerij van hun buurman, langs een omweg naar het feest te Heerjansdam. Hetzij dat op dien tocht het paard schichtig werd of de bestuurder zich in den geest meer met het feest dan met het besturen van het paard bezig hield of dat met al te snelle vaart werd gereden, aan de Schalkendijk onder Rijsoord tuimelde het gerij omver, vielen de beide personen hals over kop uit het rijtuig, dat belangrijk beschadigd werd. De jongelui kwamen er met den schrik af.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 13 juli 1887 (10e jg.)