rijsoord banner

- Rijsoord, 11 October. Aan den Directeur der Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij is een adres verzonden, onderteekend door vele bewoners van "De Zwaan" en "Westzijde" om aan eerstgenoemde plaats eene halte te verkrijgen. Ook circuleert een tweede adres, ten einde het daarheen te leiden, dat er om half vijf des middags nog en tram van Zwijndrecht vertrekt met het oog op de schoolgaande kinderen uit deze gemeente in Dordrecht. Nu 1.47 vertrekt uit Zwijndrecht toch geen tram dan om 6.3, zoodat zij, die in Dordrecht eene onderwijsinrichting bezoeken, 2 uur moeten wachten, aleer zij per tram huiswaarts kunnen heeren.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 11 October. Door den heer Commissaris der Koningin in deze provincie zijn herbenoemd tot leden van het College van Zetters, de heeren P. v.d. Giessen en S. v. ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 12 oktober 1904 (27e jg. No. 2784)