rijsoord banner

- Rijsoord, 4 October. Het agentschap der Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij is gevestigd in het Rijsoordsche koffiehuis.

- Zondagmorgen a.s. hoopt in de Ned. Herv. kerk op te treden de heer Marang, candidaat te Dordrecht.

- Donderdag j.l. herdachten de leden van het Departement "Overmaasche Dorpen" der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen het Gouden jubileum der Spaarbank van genoemd Departement.

- Zwijndrecht, 4 October. Door B. en W. dezer gemeente is bekend gemaakt dat ten minsten van den Langeweg voortaan geen vergunning meer zal worden gegeven tot het laden en lossen van ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 5 oktober 1904 (27e jg. No. 2782)