rijsoord banner

... Een half uurtje later zaten wij met ons zessen in
een diligence, die ons naar Zwijndrecht zou vervoeren.
Was de overtocht op het water koud, de reis in de
diligence deed in dit opzicht niet onder. Alle raampjes
en deurtjes waren gesloten en toch was de tocht bijna
onuitstaanbaar. Gelukkig kwamen wij na een uur te
Rijsoord, waar wij even zouden pleisteren. Daar had
men al op ons gerekend. De kachel brandde, het
water kookte en de koffie verspreidde haar heerlijken
geur. Spoedig omsingelden wij de kachel, met een
glas warme punch of een kop koffie in de hand.
Maar niet lang mochten wij hier blijven. 'Instappen!'
klonk het en voort ging het weer. Nog eens een uur
koude geleden en wij bereikten het Veerhuis te Zwijn-
drecht. Het was toen ongeveer twee uren in den middag ...