rijsoord banner

- Rijsoord, 6 Augustus. Hedenmorgen kwam de knecht van F.v.d.P. met een gierkar over den Waaldijk rijden. Door de een of andere oorzaak raakte er iets aan het tuig onklaar, zoodat het paard op holsloeg. Spoedig wist men het tot staan te brengen. De kar liep eene lichte beschadiging op.

- Door onze vroegeren dorpsgenoot, den heer J.P. Van Hoeve, onderwijzer te Serooskerke (W.) werd met gunstigen uitslag het examen voor de hoofdacte afgelegd.

woensdag 7 augustus 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2454