rijsoord banner

- Ridderkerk, 8 Januari. Bij de Ned. Gereformeerde gemeente alhier zijn tot ouderlingen gekozen de heeren M. Van 't Zelfde, C. Labrijn en G. Flach en tot diakenen de heeren G.J. Nijman Jz. en A. Van 't Zelfde. In eene kerkeraadsvergadering onder voorzitterschap van ds. J. Sleeswijk Visser, predikant te Rijsoord, als consulent is besloten: "met de synodale organisatie van 1816-52 te breken en de kerkenordening van 1618-19 wederom tot kracht en geldigheid te laten komen."

- Rijsoord, 7 Januari. De heer A. Nugteren, onderwijzer alhier, staat no. 8 op de voordracht tot benoeming van een onderwijzer aan de kostelooze school no. 12 aan de Veemarkt te Rotterdam.

- Zwijndrecht, 7 Januari. Aan de tweede Chr. school alhier is benoemd mej. Van Oeveren te Zwijndrecht, die de benoeming heeft aangenomen en haar werkzaamheden reeds heeft aanvaard.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 9 Januari 1892 (13e jg. No. 1458)