rijsoord banner

- Rijsoord, 19 December. De heeren C.W. van der Kulk en J. Nugteren Lz. zijn herkozen als kerkvoogden der Ned. Herv. kerk.
- Zondagmorgen a.s. hoopt Ds. Sitton van Heerjansdam, de godsdienstoefening in de Ned. Herv. te leiden.
- Maandagmorgen j.l. had J.S.L., leerling der Openbare School, het ongeluk van het "stap" dat voor genoemde school ligt te glijden en kwam in de Waal terecht.Met een nat pak kon hij huiswaarts keeren.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 20 december 1905 nr. 2908 (28e jg.)