rijsoord banner

- Rijsoord, 27 November. Toen ll. Maandagavond A.N. zich op weg bevond tusschen Rijsoord en Rotterdam om zijn patroon te gemoet te gaan, werd hij op den straatweg staande gehouden door twee landloopers, welke hem om tabak vraagden; toen hij hieraan niet kon voldoen wilde men hem bij de kraag van zijne jas grijpen en werd hij gedreigd met een scherp mes, waarna hij het op een loopen zette.
- Heerjansdam. 26 November. De heer H. Leenheer Cz is gekozen tot notabel der Ned. Herv. gemeente alhier, in vervanging van den heer W. Van Gilst, die voor zijne benoeming als zoodanig had bedankt.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 20 November 1891 (14e jg. nr. 1448)