rijsoord banner

- Ridderkerk, 16 April. Aan den heer J.B. Boele M.Pz alhier is een rijbewijs uitgereikt voor het rijden met motor-rijwiel.
- Woensdag 14 April jl. trad in de zaal "St. Joris" op het Dorp als spreker op de heer J.J. Lamers uit Amsterdam met het onderwerp Openbaar of Bijzonder Onderwijs.
Op duidelijke en tactvolle wijze zette spreker dit onderwerp uiteen. velen is het een genoegen geweest dezen avond bij te wonen en geen wonder is het dat voor een bekwaam spreker als de heer Lamers is, bij het einde van zijne rede geapplaudiseerd werd.
Na afloop werd voor deze gemeente een afdeeling van Volksonderwijs opgericht.
- Rijsoord, 16 April. A.s. Zondagmorgen te half tien hoopt in de Ned. Herv. Kerk op te treden de heer Poutma, agent der Ned. Zend.-vereniging, waarbij eene extra-collecte zal gehouden worden voor de Zending.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 17-04-1909 (no. 3253)