rijsoord banner

- Rijsoord, 6 April. Nog altijd wordt door het koude, vriezende weer land- en tuinbouw getemperd. De binnen-visscherij, waarin voor een paar weken eenige levendigheid werd bespeurd, is door het lastige sluiten weer tot stilstaan gedoemd.
Met den handel in het alhier, vooral wat betreft de aardappelen, veel verbeterd. Tot verhoogde prijzen werden verleden week honderde mudden afgeleverd. Ook het vlas, dat in enkele soorten merkbaar was gedaald, is thans weer meer gemaald.

- Zwijndrecht, 6 April. De Hooge Raad heeft, bij arrest van gisteren, vernietigd het vonnis van het kantongerecht te Dordrecht en ten principale rechtdoende Casp. SCHULLER, alhier, ontslagen van alle rechtsvervolging ter zake van het verhuren ...

- Ridderkerk, 5 April. Heden avond gaf de letterlievende vereniging "Ontwikkeling" van Kinderdijk, alhier eene uitvoering in de zaal van mej. de wed. KREBER.
De volgende stukken werden opgevoerd: "Rolla of het bekende meesterstuk", historisch-romantische drama in 2 bedrijven, door C.H. Van der Graaf, gecontumeerd. De wijze waarop dit stuk werd opgevoerd mag wel meesterlijk genoemd worden.
Daarna werd gegeven: "Herkules, kluchtspel in een bedrijf, den "Soliede menschen", kluchtspel in een bedrijf; was het eerste stuk vol ernst, de laatste stukken geaven een en al vroolijkheid.
Niet te vergeefs was en flink publiek maar de laatste uitvoering in dit saizoen opgekomen, het spel van de leden van "Ontwikkeling" zal lang in het geheugen blijven, zij toonden de rechte mannen op de rechte plaats te zijn.
Alle toeschouwers genoten en waren hoogst ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 7 April 1888 (11de jg no. 1070)