rijsoord banner

- Rijsoord, 13 December. Naar men verneemt, zullen zich eenige bewoners van den Schalkendijk per adres tot den gemeenteraad wenden, waarin verzocht zal worden, den toegang tot genoemd dijkje, in de richting van den Straatweg te verbeteren.

- Dubbeldam, 13 December. Uit de gemeenteraadszitting van j.l. Zaterdag 10 December, stippen we her volgende, als zijne het meeste belangrijke, aan: Tot onderwijzeres aan school no. 2, aan den Rijksstraatweg is benoemd mejuffrouw Muringh te Dordrecht. Op de voordracht kwamen mede ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 14 december 1904 (27e jg. No. 2802)