rijsoord banner

- Rijsoord, 2 Juni. Gedurende de maand Mei jl. werden op het hulptelegraafkantoor behandeld 65 telegrammen, n.l. 33 ontvangen en 32 verzonden.
- Door den heer E. Karsseboom, bouwkundige, werd voor den heer M. Wilschut, bij uitnoodiging, aanbesteed: het bouwen van een nieuw winkelhuis op een terrein langs den Dordtschen Straatweg. Hievoor hadden ingeschreven voor het timmerwerk: P. Bestebreurtje f 1460, Gebr. Bestebreurtje f 1443, A. Hooghart, f 1295. Voor het metselwerk: J. Velthuizen f 1389. Voor het verfwerk: J. Klootwijk f 140, J. Gouman f 117.50. De verschillende werkzaamheden zijn gegund aan Hooghart, Velthuizen en Gouman. Alle inschrijvers wonen alhier.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 03-06-1911