rijsoord banner

Rijsoord, 25 Februari. Trots het verbod en de waarschuwingen en van hunne ouders en van hunnen onderwijzer, waagden zich Vrijdagmiddag jl. de twee scholieren N.V. en A.B. op het broze ijs bij de Rijsoordsche brug. De laatste zakte er al spoedig door, waarop de eerste hem ter hulp toeliep, doch ook deze lag weldra in het water. Al spoedig kwam men met ladders, touwen en planken aanloopen en N.V. was spoedig op het droge. A.B. zou zeker zijne roekeloosheid met den dood hebben moeten bekoopen, indien niet de heer J. Laaij, het koene waagstuk had ondernomen, om bij den drenkeling te springen. Aan diens waagstuk had dan ook de jongen zijn leven te dranken. De toelatingsexamens tot de Rijksnormaallessen alhier zullen worden afgenomen op 8 en 15 Maart a.s.

woensdag 26 februari 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2512