rijsoord banner

- Rijsoord, 3 Juli. De Heer J. Slooff heeft Maandag j.l. zijne betrekking als hoofd der openbare school aanvaard.
- De heer A. Baan is benoemd tot 1en onderwijzer aan de school voor g.l.o. 23 kl. no. 1 te Rotterdam.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 04-07-1906