rijsoord banner

- Rijsoord, 19 Augustus. Maandagmiddag j.l. bevond zich de bakker G.D. de K. met kar en hit op den Noldijk. terwijl hij zich even verwijderde, om de klanten te bedienen, sloeg de hit op hol, doordat het dier schrikte van den stoomtram. De machinist van den tram liet zijn ijzeren ros spoedig stilstaan, waarop ook de hit zijne vaart verminderde. Aan een fietsrijder mocht het gelukken, den hit te grijpen. Hit, kar noch tuig hadden eenige averij opgeloopen.

- Bolnes, 19 Augustus. Zondag herdacht de heer K. Pas, lid van den Raad en industriƫel den dag waarop hij voor 25 jaar in het huwelijk ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 20 augustus 1904 (27e jg. No. 2769)