rijsoord banner

- Bolnes, 15 November. De heer J.H. Sprik alhier heeft een wingerd (Frankenthaler). Aan die plant is een blad gegroeid, zoo groot als men maar zelden ziet. het is n.l. breed 34 en lang 43 c.M. vele tuinlui zijn er naar komen kijken.
- De Harmonie-Vereeniging "Excelsior" alhier, opgericht 25 April 1903, is bij Koninklijk besluit van 4 Nov. j.l. als rechtspersoon erkend; mitsdien zijn hare Statuten in de Staatscourant opgenomen.
- Slikkerveer, 15 November. Het nieuwe Hulp- Post- en Telegraafkantoor alhier wordt maandag 8 Nov. in gebruik genomen. De dag van openstelling voor Interlocaal telefoonverkeer is nog niet vastgesteld doch kan eerdaags tegemoet gezien worden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 16 November 1907 (30e jg. No. 3107)