rijsoord banner

- Rijsoord, 27 Augustus. Bij het hevig onweder gepaard met zwaren regen, dat zich jl. Woensdag middag boven deze gemeente ontlaste, sloeg de bliksem in de nabijheid van twee personen, zich in eene weide bevindende, in den grond. Die personen hevig verschrikt, verwijderden zich haastig van daar.
- Gister had W.H. alhier het ongeluk van een tamelijk hooge stelling te vallen en zijn been te breken. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp verleend.
- De kar met den inhoud en de hond daarvoor gespannen, van eene vrouw, met koopwaren alhier ventende, geraakten in een vrij diepen sloot. Door spoedig aangebrachte hulp van eenige mannen werd de vrouw met bereidwilligheid geholpen en kon haren weg vervolgen.

zaterdag 28 augustus 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2043