rijsoord banner

- Ridderkerk, 30 Juli. Donderdag bracht de Heer Commissaris der Koningin in deze Provincie zijn voorgeschreven 4 jaarlijksch bezoek aan de gemeente. De vier openbare scholen der gemeente werden bezocht. Van de gelegenheid tot audientie werd geen gebruik gemaakt. Ten 11 ure aangekomen vertrok Z.Ex. weder ten 1 uur naar Hendrik-Ido-Ambacht.

- Door den heer A.J. Kasteelen is een konijnenberg opgericht, met het doel om in het najaar de konijnen te verkoopen voor Engeland. Een 200-tal konijnen heeft de heer K. ...(?) bij elkaar.

- Rijsoord, 30 Juli. Niet voormiddag maar in de namiddaggodsdienstoefening van Zondag a.s. zal ds. Lamers in de Hervormde kerk zijn afscheidsrede houden.

zaterdag 31 juli 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2035