rijsoord banner

- Rijsoord, 14 Maart. Woensdag en Zaterdag jl. werd het schriftelijk en het mondeling gedeelte afgenomen van het examen tot toelating tot de rijksnormaallessen alhier. 5 leerlingen werden toegelaten, van welke 4 tot de 1e klasse, nl. Gr. Van Beek, van Bolnes, A.P. Rijsdijk, van Ridderkerk, A.A. Roodenburg, van Hendrik-Ido-Ambacht, N. Slooff, van Slikkerveer; en 1 leerling tot de 3e klasse: t.w. Adr. Maasklant, van Ridderkerk.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 15-03-1893